verdiggravstell.no


En spesiell anledning:Ønsker du noe spesielt lagt ned på graven, beskriv så godt du kan hva du ønsker, så ordner vi det for deg. Feks en håndlaget bukett, påskeliljer, et hjerte, en krans, en dekorasjon, blomst og gravlys mm.


Gjelder kun for kunder med abonnement.Fra 595,- Bestillings skjema nedenfor:


 • Vi tilbyr løpende abonnement som kan bestilles hele året.


 • Tjenesten faktureres årlig og abonnementet løper til det blir sagt opp.


  • Prisene justeres etter årlig prisstigning.


  • Ønsker du en annen type avtale enn hva vi tilbyr, ta kontakt og vi ser hva vi kan gjøre.


  • Bestiller man for dobbelgrav, to graver tett i tett, får man 25 % rabatt på grav nr 2.


  • Bestiller man for to graver på samme kirkegård får man 15 % rabatt på grav nr 2.


  • Verdig Gravstell står ikke erstatningsansvarlig for gjenstander som skulle forsvinne fra gravstedet.    
    
    
    
    
    
    
   Kistegrav
   Urnegrav
   Stenplate på bed
    
    
    
   Vår & sommer avtale
   Sommer & høst avtale
   Vår, sommer & høst avtale
   Vår, sommer, høst & vinter avtale
   Klargjøring av bed
   En spesiell anledning
    
   Epost faktura
   Faktura i posten