verdiggravstell.no

Klargjøring av bed: • Jordfornyelse
 • Gjødsel
 • Kantklipp
 • Lett vask av gravstøtte
Dette gjøres kun en gang i sesongen.895,- 
Om du ønsker selvvanningskasse:


Selvvanningskasse med montering


1200,-


Bestillings skjema nedenfor:


 • Vi tilbyr løpende abonnement som kan bestilles hele året.


 • Tjenesten faktureres årlig og abonnementet løper til det blir sagt opp.


  • Prisene justeres etter årlig prisstigning.


  • Ønsker du en annen avtale enn hva vi tilbyr, ta kontakt og vi ser hva vi kan gjøre.


  • Bestiller man for dobbelgrav, to graver tett i tett, får man 25 % rabatt på grav nr 2.


  • Bestiller man for to graver på samme kirkegård får man 15 % rabatt på grav nr 2.


  • Verdig Gravstell står ikke erstatningsansvarlig for gjenstander som skulle forsvinne fra gravstedet.    
    
    
    
    
    
    
   Kistegrav
   Urnegrav
   Stenplate på bed
    
    
    
   Vår & sommer avtale
   Sommer & høst avtale
   Vår, sommer & høst avtale
   Vår, sommer, høst & vinter avtale
   Klargjøring av bed
   En spesiell anledning
    
   Epost faktura
   Faktura i posten